Հադրութի շրջան

Հադրութի սբ. Հարության 1621թ.
Վանքի Սպիտակ Խաչ վանք X դար
Ցորաբերդի սբ. Ամենափրկիչ IX դար
Ցորաբերդի սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ մատուռ
Ցորաբերդի Մինխոր մատուռ
Կարմրակուճի սբ. Աստվածածին XIX դար
Տողի սբ. Հովհաննես Մկրտիչ 1736թ.
Տումիի սբ. Հովհաննես XVII դար
Քարագլխի սբ. Աստվածածին XIX դար
Քարագլխի սբ. Հովհաննես Մկրտիչ 2013թ.
Գտչավանք սբ. Գրիգորիս IV – XIII դար
Կատարովանք սբ. Աստվածածին V դար
Կաքավավանք XIV դար
Ծակուռիի սբ. Աստվածածին 1682թ.
Տողի սբ. Ստեփանոս 1747թ.
Տողի սբ. Հովհաննես XIII դար
Մոխրենիսի Յոթ խորան VII – XVII դար
Մեծ Թաղերի սբ. Ամենափրկիչ XIX դար 1840թ. կիսանորոգված
Հին Թաղերի սբ. Ամենափրկիչ XVI դար
Հինշեն
Առաքյուլի սբ. Աստվածածին 1907թ.
Դրախտիկի սբ. Գրիգոր Նարեկացի 1245թ.