Նվիրաբերություն

«Յուրաքանչյուրը թող տա ըստ իր սրտի հոժարության և ոչ թե հարկադրաբար ու տրտմությամբ, որովհետև Աստված սիրում է այն, ինչ զվարթառատ է տրվում»:

Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը կորնթացիներին 9.7

ՆՎԻՐԻ՛Ր ԱՊԱԳԱ

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Your country is United States so currency auto changed to US Dollars

$
 
The current exchange rate is 1.00 AMD equals 0.00 USD.
Վճարման միջոց
Անձնական տվյալներ

Terms

Ընդամենը $50.00 Միանվագ

  • Ձեր քարտային տվյալները պաշտպանված են:
  • Գործարքները կատարվում են բացառապես 3D secure համակարգի կիրառմամբ:
arca
visa
mastercard
maestro