News

Feast of the Transfiguration of the Lord was celebrated in Gandzasar Feast of the Transfiguration of the Lord was celebrated in Gandzasar 25.07.2022 See more › Cleaning in the monastery complex of Bri Yeghtsi Cleaning in the monastery complex of Bri Yeghtsi 22.07.2022 See more › ՄԱԿ — ի իրավախորհրդատուի այցը Արցախ Visit of the UN Legal counsel to Artsakh 15.07.2022 See more › Meeting of the Youth Union Under the Open Sky Meeting of the Youth Union Under the Open Sky 14.07.2022 See more › Համահայկական երիտասարդական ուխտագնացություն. ՀԵՀԵՄ_2022 Համահայկական երիտասարդական ուխտագնացություն. ՀԵՀԵՄ_2022 13.07.2022 See more › The Sanctification of the Holy Chrism in Mayravank of Antelias The Sanctification of the Holy Chrism in Mayravank of Antelias 04.07.2022 See more › Pilgrims at Amaras Monastery Complex Pilgrims at Amaras Monastery Complex 04.07.2022 See more › Հանդիպում հայրենի հոգևորականների հետ Հանդիպում հայրենի հոգևորականների հետ 30.06.2022 See more › Ս. Հակոբ եկեղեցում հյուրընկալված ուխտավոր քահանան Ս. Հակոբ եկեղեցում հյուրընկալված ուխտավոր քահանան 27.06.2022 See more › Pilgrimage to the church of St. Nerses the Great in Martuni Pilgrimage to the church of St. Nerses the Great in Martuni 26.06.2022 See more › Provision of assistance from the «Barnabas» foundation Provision of assistance from the «Barnabas» foundation 24.06.2022 See more › The clergy of the Diocese united in Gandzasar The clergy of the Diocese united in Gandzasar 16.06.2022 See more › Տավուշի թեմի առաջնորդը Արցախի կողքին Տավուշի թեմի առաջնորդը Արցախի կողքին 16.06.2022 See more › «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը Արցախի գրկում «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը Արցախի գրկում 14.06.2022 See more › Meeting around the fire Meeting around the fire 09.06.2022 See more › Պետություն-եկեղեցի կապի ամրապնդում Պետություն-եկեղեցի կապի ամրապնդում 08.06.2022 See more › Հոգեգալստյան տոնը նշվեց Ս. Հակոբավանքում Հոգեգալստյան տոնը նշվեց Ս. Հակոբավանքում 05.06.2022 See more › Visit of pilgrims to Gandzasar Monastery complex Visit of pilgrims to Gandzasar Monastery complex 04.06.2022 See more › Foundation of “Armenian Youth Center” in Martakert Foundation of “Armenian Youth Center” in Martakert 02.06.2022 See more › 28.05.2022 See more › Feast of the Ascension of Jesus ​​Christ in the Church of the Ascension Feast of the Ascension of Jesus ​​Christ in the Church of the Ascension 26.05.2022 See more › Youth with the church, church with youth Youth with the church, church with youth 20.05.2022 See more › General baptism in Fmaras Monastery complex General baptism in Fmaras Monastery complex 18.05.2022 See more › Newly appointed priest in the Artsakh Diocese Newly appointed priest in the Artsakh Diocese 18.05.2022 See more › International conference in Vienna International conference in Vienna 17.05.2022 See more › Artsakh is a Holy Place Artsakh is a Holy Place 14.05.2022 See more › It was talked about the culture of Frtsakh in Salzburg It was talked about the culture of Frtsakh in Salzburg 11.05.2022 See more › From today, Hakopavank has an abbot of the Monastery From today, Hakopavank has an abbot of the Monastery 10.05.2022 See more › Furnace in memory of the fallen heroes Furnace in memory of the fallen heroes 09.05.2022 See more › Թեմակալ առաջնորդի խոսքը մայիսի 9-ի առթիվ Թեմակալ առաջնորդի խոսքը մայիսի 9-ի առթիվ 09.05.2022 See more › Red Sunday in Artsakh Diocese Red Sunday in Artsakh Diocese 08.05.2022 See more › Liturgy at Amaras Monastery complex Liturgy at Amaras Monastery complex 01.05.2022 See more › Spiritual conversation with father Nerses Asryan Spiritual conversation with father Nerses Asryan 29.04.2022 See more ›
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE