Announcements

Վաղը Ծաղկազարդ է Վաղը Ծաղկազարդ է 23.03.2024 See more › Feast of the Presentation of Our Lord Jesus Christ to the Temple: February 13 and 14 Feast of the Presentation of Our Lord Jesus Christ to the Temple: February 13 and 14 10.02.2024 See more › Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնին երիտասարդների օրհնության կարգ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնին երիտասարդների օրհնության կարգ 22.01.2024 See more › Նոր մասնագիտությունների ձեռքբերման հնարավորություն Արցախի երիտասարդների համար Նոր մասնագիտությունների ձեռքբերման հնարավորություն Արցախի երիտասարդների համար 14.01.2024 See more › Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ` Արցախի թեմի առաջնորդի ձեռամբ Ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ` Արցախի թեմի առաջնորդի ձեռամբ 02.01.2024 See more › Certificate of Holy Baptism Certificate of Holy Baptism 13.10.2023 See more › «Ընծա» սոցիալ — հոգևոր – հոգեբանական կենտրոն «Ընծա» սոցիալ — հոգևոր – հոգեբանական կենտրոն 14.09.2023 See more › TV channel "NSHKHAR" TV channel "NSHKHAR" 31.08.2023 See more › For the information of Artsakh residents who remained in Yerevan because of the blockade For the information of Artsakh residents who remained in Yerevan because of the blockade 11.08.2023 See more › JOINT PRAYER JOINT PRAYER 11.08.2023 See more › 03.08.2023 See more › Memorial service for the deceased Memorial service for the deceased 28.06.2023 See more › 28.06.2023 See more › Radio channel 107.5 "Nshkhar" Radio channel 107.5 "Nshkhar" 05.06.2023 See more › Spiritual singing course Spiritual singing course 25.05.2023 See more › Exhibition in the basement hall of the Church of the Holy Mother of God Exhibition in the basement hall of the Church of the Holy Mother of God 07.05.2023 See more › "We will win with the cross and faith": spiritual and cultural evening "We will win with the cross and faith": spiritual and cultural evening 05.05.2023 See more › Spiritual meetings-conversations in the Church of the Holy Mother of God in Stepanakert Spiritual meetings-conversations in the Church of the Holy Mother of God in Stepanakert 27.04.2023 See more › Watching a spiritual film Watching a spiritual film 26.04.2023 See more › Pilgrimages to ancient monasteries Pilgrimages to ancient monasteries 11.04.2023 See more › 30.03.2023 See more › St. Gregory the Illuminator's commitment to the pit St. Gregory the Illuminator's commitment to the pit 23.03.2023 See more › The first liturgy of the newly appointed priest: True Shrovetide The first liturgy of the newly appointed priest: True Shrovetide 17.02.2023 See more › Day of Remembrance of St. Vardan the Warrior and His Companions Day of Remembrance of St. Vardan the Warrior and His Companions 14.02.2023 See more › Feast of the Presentation of Our Lord Jesus Christ to the Temple in the Artsakh Diocese Feast of the Presentation of Our Lord Jesus Christ to the Temple in the Artsakh Diocese 09.02.2023 See more › Feast of the Saint Sargis the General Feast of the Saint Sargis the General 30.01.2023 See more › Nativity of St. John the Baptist Nativity of St. John the Baptist 11.01.2023 See more › Silent procession with candles to Stepanakert memorial Silent procession with candles to Stepanakert memorial 30.12.2022 See more › Schedule of New Year and Christmas ceremonies in the Artsakh diocese Schedule of New Year and Christmas ceremonies in the Artsakh diocese 30.12.2022 See more › Liturgy of the covenant on the feast of Archdeacon St. Stephen Liturgy of the covenant on the feast of Archdeacon St. Stephen 23.12.2022 See more › Prayer for peace in Artsakh Prayer for peace in Artsakh 22.12.2022 See more › The relic of St. Jacob Patriarch in Stepanakert The relic of St. Jacob Patriarch in Stepanakert 10.12.2022 See more › The relics of St. Jacob the Patriarch will be brought to Artsakh The relics of St. Jacob the Patriarch will be brought to Artsakh 06.12.2022 See more ›
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE