Our TV shows

Remorse / Souls and Personalities │ Sacrament of ordination

Significant Cross. Idolatry as an atrocity

Դարձ․ Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

Դարձ․ Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյան

ԴԱՐՁ ⎪ ՀՈԳՈՒ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ 25․06 2022

Դարձ․ Տեր Օվսե քահանա Հովհաննիսյան

Ճշմարիտ ճանապարհ ⎪21․06․2022

Դարձ․ Իսահակ վարդապետ Պողոսյան

Ճշմարիտ ճանապարհ ⎪14․06․2022

Տրվել է Հակոբավանքի վերանորոգման մեկնարկը

Ճշմարիտ ճանապարհ ⎪07․06․2022

Ճշմարիտ ճանապարհ ⎪31․05․2022

Դարձ. Տեր Բենիամին քահանա Ծատուրյան

Remorse / Souls and Personalities | 28․05.2022

Ճշմարիտ ճանապարհ⎪11․05․2022

Ճշմարիտ ճանապարհ ⎮ 03․05․2022

Remorse / Souls and Personalities / 30.04.2022

Ճշմարիտ Ճանապարհ | 26․04․2022

ՃՇՄԱՐԻՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ / 19․04․2022

Դարձ․ Գերաշնորհ տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան

Դարձ․ Մխիթար քահանա Հարոյան

ՃՇՄԱՐԻՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ / 05․04․2022

Դարձ. Դավիթ սարկավագ Գիշյան

ՃՇՄԱՐԻՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ / 29․03․2022

ԴԱՐՁ / ՀՈԳՈՒ ԵՎ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ / 26.03.2022

ՃՇՄԱՐԻՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀ / 22․03․2022