News

From today we must sow the seeds to return to Artsakh: Bishop Vrtanes From today we must sow the seeds to return to Artsakh: Bishop Vrtanes 08.11.2023 See more › The 18th anniversary of His consecration and enthronement of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians The 18th anniversary of His consecration and enthronement of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 04.11.2023 See more › The Mother See of Holy Etchmiadzin decided to preserve the Artsakh Diocese The Mother See of Holy Etchmiadzin decided to preserve the Artsakh Diocese 03.11.2023 See more › Արցախի թեմի առաջնորդի հարցազրույցը «Հետք»-ին Արցախի թեմի առաջնորդի հարցազրույցը «Հետք»-ին 03.11.2023 See more › Artsakh did not fаll, but we fell Artsakh did not fаll, but we fell 02.11.2023 See more › 12.10.2023 See more › Խաչվերացի տոնը սիրո և սրտացավության մթնոլորտում Խաչվերացի տոնը սիրո և սրտացավության մթնոլորտում 17.09.2023 See more › Սկիզբը դրվեց «Ընծա» սոցիալ-հոգևոր-հոգեբանական կենտրոնի Սկիզբը դրվեց «Ընծա» սոցիալ-հոգևոր-հոգեբանական կենտրոնի 13.09.2023 See more › 10.09.2023 See more › 09.09.2023 See more › Արցախի թեմի առաջնորդի միասնության կոչը արցախցիներին Արցախի թեմի առաջնորդի միասնության կոչը արցախցիներին 09.09.2023 See more › Pilgrimage on the Feast of the Nativity of the Holy Mother of God Pilgrimage on the Feast of the Nativity of the Holy Mother of God 08.09.2023 See more › Pilgrimage in Martakert: Pilgrimage in Martakert: 08.09.2023 See more › Republican prayer service in honor of the Independence Day of Artsakh Republican prayer service in honor of the Independence Day of Artsakh 02.09.2023 See more › Արցախի թեմի առաջնորդի խոսքը  Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա առթիվ Արցախի թեմի առաջնորդի խոսքը Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա առթիվ 02.09.2023 See more › Republican prayer service in honor of the Independence Day of Artsakh Republican prayer service in honor of the Independence Day of Artsakh 01.09.2023 See more › TV channel "NSHKHAR" TV channel "NSHKHAR" 31.08.2023 See more › Anniversary of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians Anniversary of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians 21.08.2023 See more › Today is the day of Hadrut: a visit to the military cemetery Today is the day of Hadrut: a visit to the military cemetery 15.08.2023 See more › Feast of the Assumption of the Holy Mother of God in the churches of the Artsakh Diocese Feast of the Assumption of the Holy Mother of God in the churches of the Artsakh Diocese 14.08.2023 See more › Feast of the Assumption of the Holy Mother of God: the rite of consecration of grapes Feast of the Assumption of the Holy Mother of God: the rite of consecration of grapes 13.08.2023 See more › Message from the Primate of the Artsakh Diocese on the feast of the Assumption of the Holy Mother of God Message from the Primate of the Artsakh Diocese on the feast of the Assumption of the Holy Mother of God 13.08.2023 See more › Joint prayer for Artsakh Joint prayer for Artsakh 12.08.2023 See more › The process of restoring St. Hakobavank began with a clean-up event The process of restoring St. Hakobavank began with a clean-up event 31.07.2023 See more › Walking pilgrimage to the Church of the Holy Mother of God in Dashushen Walking pilgrimage to the Church of the Holy Mother of God in Dashushen 29.07.2023 See more › Joint prayer during a nationwide rally Joint prayer during a nationwide rally 26.07.2023 See more › 26.07.2023 See more › Revival for revival Revival for revival 24.07.2023 See more › Foot pilgrimage to the Church of the Holy Mother of God in Khnatsakh Foot pilgrimage to the Church of the Holy Mother of God in Khnatsakh 22.07.2023 See more › Feast of the Transfiguration of the Lord in Artsakh Feast of the Transfiguration of the Lord in Artsakh 16.07.2023 See more › "Holy Etchmiadzin – the birthplace of our faith": Pan-Armenian pilgrimage-2023 "Holy Etchmiadzin – the birthplace of our faith": Pan-Armenian pilgrimage-2023 11.07.2023 See more › “Slowdown could be fatal for our nation”: Bishop Vrtanes “Slowdown could be fatal for our nation”: Bishop Vrtanes 29.06.2023 See more › Interview of the Primate of the diocese on the blockade to France.tv Interview of the Primate of the diocese on the blockade to France.tv 26.06.2023 See more ›
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE