News

Առաջնորդի խոսքը 1918թ․ Մայիսան հերոսամարտերի վերարժևորման առիթով Առաջնորդի խոսքը 1918թ․ Մայիսան հերոսամարտերի վերարժևորման առիթով 29.05.2023 See more › Եռակի օրհնություն Եռակի օրհնություն 29.05.2023 See more › Հոգեգալստյան տոնին կատարվեց շրջանավարտների օրհնության կարգ Հոգեգալստյան տոնին կատարվեց շրջանավարտների օրհնության կարգ 28.05.2023 See more › Արցախի թեմի առաջնորդի օրհնության խոսքը  Արցախի շրջանավարտներին Արցախի թեմի առաջնորդի օրհնության խոսքը Արցախի շրջանավարտներին 27.05.2023 See more › Տ. Վաչագան քհն. Գյուրջյանի հարցազրույցը «Արցախպրես»-ին Տ. Վաչագան քհն. Գյուրջյանի հարցազրույցը «Արցախպրես»-ին 26.05.2023 See more › Second Palm Sunday - second birth Second Palm Sunday - second birth 22.05.2023 See more › Today is the feast of the Ascension of Jesus Christ Today is the feast of the Ascension of Jesus Christ 18.05.2023 See more › Fortune-telling: The interview of Father Nerses Asryan Fortune-telling: The interview of Father Nerses Asryan 16.05.2023 See more › Singing lessons with expert specialist Singing lessons with expert specialist 14.05.2023 See more › Scribe training courses were launched Scribe training courses were launched 10.05.2023 See more › Prayer and Respect: May 9 Prayer and Respect: May 9 09.05.2023 See more › Speech of the Primate at The May Triple Holiday Speech of the Primate at The May Triple Holiday 09.05.2023 See more › A number of events dedicated to the feast of the Appearance of the Cross of the Lord A number of events dedicated to the feast of the Appearance of the Cross of the Lord 09.05.2023 See more › First screening of a spiritual film First screening of a spiritual film 01.05.2023 See more › Little schoolchildren received the blessing of the abbot of the monastery Little schoolchildren received the blessing of the abbot of the monastery 30.04.2023 See more › The first spiritual conversation-meeting took place The first spiritual conversation-meeting took place 29.04.2023 See more › Holy baptism in Khnapat Holy baptism in Khnapat 25.04.2023 See more › Assistance to Artsakh from the Mother See of Holy Etchmiadzin Assistance to Artsakh from the Mother See of Holy Etchmiadzin 22.04.2023 See more › Certificate of blessing for devotional service Certificate of blessing for devotional service 22.04.2023 See more › Meeting with the founders and activists of the Historical and patriotic youth movement Meeting with the founders and activists of the Historical and patriotic youth movement 21.04.2023 See more › Opening ceremony of the basement hall of the Church of the Holy Mother of God Opening ceremony of the basement hall of the Church of the Holy Mother of God 13.04.2023 See more › Memorial service for the deceased Memorial service for the deceased 11.04.2023 See more › Feast of the Holy Resurrection in the monasteries and churches of the diocese Feast of the Holy Resurrection in the monasteries and churches of the diocese 09.04.2023 See more › Good Message of the Holy Resurrection Good Message of the Holy Resurrection 09.04.2023 See more › The first rite of consecration of the building on the feast of the Holy Resurrection The first rite of consecration of the building on the feast of the Holy Resurrection 08.04.2023 See more › 08.04.2023 See more › 08.04.2023 See more › Maundy Thursday. Day of Remembrance of the Last Supper Maundy Thursday. Day of Remembrance of the Last Supper 07.04.2023 See more › Congratulation of the Primate of the diocese on the occasion of the feast of the Annunciation of the Holy Virgin Mary Congratulation of the Primate of the diocese on the occasion of the feast of the Annunciation of the Holy Virgin Mary 06.04.2023 See more › Maundy Tuesday Memorial Day of the Ten Virgins Maundy Tuesday Memorial Day of the Ten Virgins 04.04.2023 See more › The Feast of Palm Sunday in The monasteries and churches of the Artsakh Diocese The Feast of Palm Sunday in The monasteries and churches of the Artsakh Diocese 02.04.2023 See more › Today is Palm Sunday Today is Palm Sunday 02.04.2023 See more › Meeting with the newly appointed Prime Minister Meeting with the newly appointed Prime Minister 31.03.2023 See more ›