St. Jakob monastery
monastery
One of the historical and cultural treasures of Artsakh, St. Hakobavank, is a monastery complex, which was founded in the 7th-13th centuries. The oldest pedestal of an Armenian khachkar (853) was found within the walls of the monastery. Hakobavank is named after Hakob Mtsbnetsi, a wonderworker who spread Christianity in Greater Armenia, and his right hand was kept in the monastery until the end of the 19th century. There are more than 40 rock inscriptions and khachkars on the territory of the monastery. In the 13th century, St. Hakobavank was the residence of the Catholicos.

Dadivank
monastery

Another popular and gorgeous monastery named Dadivank is located on the left bank of the river Tartar, at a distance of 95 kilometers north of Stepanakert. This is a wonderful piece of architecture that blends with the environment in such harmony. The church, with its numerous buildings, is located at the foot of the wooded mountains on the south side. Dadivank was founded in the first century on the site of the grave of St. Dadi - a preacher of Christianity, who had a cruel death.
AMARAS
MONASTERY
Amaras Monastery is located in the village of Sos in the Martuni region of the Republic of Artsakh. According to the historian Faustus of Byzantium, the first church of the monastery was founded by Gregory the Illuminator at the beginning of the 4th century. At the beginning of the 5th century, Mesrop Mashtots opened the first Armenian school in the Amaras monastery complex, which marked the beginning of the spread of Armenian literature. The monastery is one of the largest religious and cultural centers of the early Armenian architectural era in Artsakh.
Gandzasar
monastery
Gandzasar Monastery, one of the most visited sights of Artsakh, stands proudly on a hill on the left bank of the river Khachen. The name Gandzasar means “treasure mountain” in Armenian. The monastery complex includes the church, living quarters, bishop’s residence, refectory and a school building. Over the centuries it embodies the Christian traditions and national wisdom for the people of Artsakh.
News
Memorial service for fallen soldiers
Memorial service for fallen soldiers

On January 22, in the Church of the Holy Mother of God in Stepanakert and in other churches of the Artsakh Diocese, a memorial service was held for the repose of the souls

23.01.2023
See more ›
տուն վերադարձած երեխաներ
Meeting with returned home children

Թեմակալ առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի օրհնությամբ արժանապատիվ Տեր Մինաս քահանա Մովսիսյանը Ստեփանակերտի Ս. Հակոբ եկեղեցի է հրավիրել շրջափակման […]

19.01.2023
See more ›
Ս. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոնը
Liturgy of the Covenant on the Feast of the Nativity of St. John the Baptist

Հայոց Եկեղեցին այսօր նշում է Ս. Հովհաննես Կարապետի ծննդյան տոնը: Արցախի թեմում տոնական պատարագ է մատուցվել սրբի անունը կրող եկեղեցիններում: […]

14.01.2023
See more ›
Սուրբ Ծննդյան հանդես
Christmas event at art school of Khnapat

Ս.թ. հունվարի 12-ին Խնապատի արվեստի դպրոցում տեղի է ունեցել Սուրբ Ծննդյան հանդես՝ թատերական խմբակի ղեկավար Նարա Ավետիսյանի կազմակերպմամբ և խմբակի […]

13.01.2023
See more ›
Թեմակալ առաջնորդը հանդիպել է Արցախի երիտասարդության հետ
The Primate of the Diocese met with the youth of Artsakh

Հունվարի 12-ին թեմակալ առաջնորդը հյուրընկալել է Արցախի Հանրապետությունում գործող տարբեր կառույցների երիտթևերի ներկայացուցիչներին: Հանդիպման հիմնական նպատակը այս դժվար պահին երկրի […]

13.01.2023
See more ›
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի
Meeting with the head of the ICRC mission in Artsakh

Հունվարի 10-ին թեմակալ առաջնորդը հանդիպում է ունեցել Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության ղեկավար Նիկոլաս Ֆլյորի և նրա տեղակալ Ռոման […]

11.01.2023
See more ›
Համընդհանուր աղոթք արցախահայության համար
Joint prayer in France for Artsakh people

Ֆրանսիայի կաթոլիկ եկեղեցիներում արցախահայության համար կատարվել է համընդհանուր աղոթք: Ռեննի արքեպիսկոպոս և քրիստոնյաների միասնության և հուդայականության հետ հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի […]

10.01.2023
See more ›
Christmas events
Christmas events

Թեմակալ առաջնորդի օրհնությամբ ՀԱՍԵ Արցախի թեմի Եկեղեցասիրաց եղբայրակցությունը մի քանի օր շարունակ կազմակերպում է Սուրբ Ծննդյան միջոցառումներ: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել […]

10.01.2023
See more ›
աղոթք կիրակնօրյա դպրոցների սաների մասնակցությամբ
A joint prayer from the lips of children

Սուրբ Ծննդյան տոնի նախաշեմին թեմակալ առաջնորդի օրհնությամբ, կատարվել է միասնական աղոթք` Արցախի թեմում գործող կիրակնօրյա դպրոցների սաների մասնակցությամբ: Արցախի տարբեր […]

10.01.2023
See more ›
All news
Our TV shows
Remorse / Souls and Personalities
Սուրբ Ծննդի մասին ⎪ 06.01.2023
Դարձ․ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան
FUNDRAISINGS FOR ARTSAKH DIOCESE PROGRAMS
Active:
Opportunity to open a new Sunday School Opportunity to open a new Sunday School

AMD 0
֏
0
donations
AMD 995 000
Goal
Active:
Effective work program for the center for Christian education and propaganda of the Artsakh Diocese Effective work program for the center for Christian education and propaganda of the Artsakh Diocese

AMD 10 000
֏
1
donation
AMD 10 580 000
Goal
SUNDAY SCHOOLS
OF ARTSAKH DIOCESE

In the Artsakh Diocese, with the blessing of the Primate of the Diocese,  Bishop Vrtanes Abrahamyan, and at the initiative of the Center for Christian Education and Propaganda, Sunday schools have been opened since december 2021. The first school was opened in the city of Martakert, then schools were also opened in the city of Stepanakert and other communities of Artsakh.

The purpose of the Sunday school is to give spiritual education and upbringing to the younger generation, to bring them closer to their national and spiritual roots. Here children receive biblical knowledge, national, spiritual, aesthetic and moral education, get acquainted with the holidays and rituals of the Armenian Apostolic Church, participate in pilgrimage trips, which contributes to better knowledge and love for the Motherland. Sunday school is a place where the Christian and moral image of the younger generation is formed.

At present, there are 35 Sunday schools in 32 communities of Artsakh, where about 1,000 students study.

Sunday schools exist mainly on donations from philanthropists. The annual budget of one school is 995,000 AMD.

Speech of the Most Reverend Bishop Vrtanes, Prelate of Artsakh Diocese on the Launching of Official Website of the Diocese

Faithful brothers and sisters in Christ,

By the grace of God, the faithful of our church - archimandrite Tovma Khachatryan, mentor at Armenian Church Youth Organization, Nareh Hayrapetyan, Front-end Website Developer, Angelina Danielyan, Anush Avanesyan officer for online church propaganda of the Artsakh Diocese have launched the official website of the Diocese to integrally cover its operation. This format is in line with modern technological advances and aims to serve this platform for the good of our people.

The site in general serves these goals:

  • communicating God’s through relevant sermons and interpretation of church holidays,
  • revealing and maintaining the spiritual-ecclesiastical and historical-cultural heritage of Artsakh,
  • coverage of social charity programs implemented by the diocese and ensuring their continuation,
  • activities aimed to preserve the Armenian national identity in Artsakh.

Corinthians 9:22 “To the weak I became weak, to win the weak”. Our initiative has been guided by these inspiring words of apostle Paul. They infer that every way should be used win people over to Christ. Therefore, we pray that God would bless and safely guide this initiative and let it be a summon to our people to turn to their Mother Church.

With blessing and prayer,

Bishop Vrtanes Abrahamyan

Head of the Artsakh diocese