Մարտունու շրջան

ք. Ճարտար
Եղիշայ կուսի Անապատ եկեղեցի
գ. Հեր-Հեր
Ս. Գրիգորիս եկեղեցի
գ. Նոր Շեն
Ս. Աստվածածին եկեղեցի
գ. Խնուշինակ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
գ. Կաղարծի
Լուսավորիչ եկեղեցի, 1811թ.
գ. Հացի
վանական համալիր «Բռի եղցի» 7-17-րդ դդ.
եկեղեցի-17-րդ դար
գ. Մյուրիշեն
Ս.Աստվածածին եկեղեցի, 1869թ.