Ասկերանի շրջան

գ. Շոշ
Ս. Ստեփանոս եկեղեցի, 1655թ.
Բուդուռու եկեղեցի, 11-13-րդ դդ.
Շաղոտ եկեղեցի
գ. Խնածախ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 17-դ դար
Պարուր եկեղեցի
գ. Դահրազ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 1862թ.
Ս. Աստվածածին եկեղեցի
գ. Դաշուշեն
Բոզուն տափ եկեղեցի
Մղոզ եկեղեցի
գ. Պատարա
Ս. Ստեփանոս եկեղեցի, 19-րդ դար
Դարպասուտ եղցի եկեղեցի
Օխտը եղցի վանք
Ծերա նահատակ եկեղեցի
Ջուխտակ եղցի եկեղեցի, 12-13-րդ դդ.
Խրավանդ եկեղեցի
Օծկան եկեղեցի
Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցի, 13-րդ դար
գ. Խաչեն
Շեգանոց եկեղեցի
Եղունց եղցի եկեղեցի
Խուրդա Գունե եկեղեցի
գ. Քռասնի
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
Ժամ եկեղեցի, 13-17-րդ դդ.
գ. Հարավ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
գ. Խնապատ
Շինատեղի եղցի եկեղեցի, 19-րդ դար
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-20-րդ դար
Ս. Աստվածածին եկեղեցի,17-րդ դար
գ. Խանցք
Վարդապետին խութ եկեղեցի, 11-12-րդ դար
Ս․ Հովհաննես եկեղեցի, 13-րդ դար
Ս. Ստեփանոս եկեղեցի, 1673թ.
գ. Խրամորթ
Եկեղեցի 1800-1876թթ.
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 1297-1800թթ.
գ. Խնձրիստան
Ջուխտակ եղցի եկեղեցի, 11-13-րդ դդ.
գ. Ծաղկաշատ
Վաքա եկեղեցի, 9-13-րդ դդ.
գ. Կարմիր գյուղ
Ըղեն նահատակ կամ Խաչին տակ եկեղեցի, 12-13-րդ դդ.
գ. Մխիթարաշեն
Ս.
գ. Մխիթարաշեն
եկեղեցի 17-18-րդ դար
գ. Նորագյուղ
Ս. Գևորգ եկեղեցի, 1810թ.
գ. Սարդարաշեն
Նոր շեն եկեղեցի
գ. Վերին Սզնեք
Եղցաձորի եղցի եկեղեցի, 17-18-րդ դդ.
գ. Վարդաձոր
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
Չաղմախ սար եկեղեցի
գ. Վարազաբուն
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 18-րդ դար
գ. Քյաթուկ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար