Շուշիի շրջան

Շուշիի սբ. Ամենափրկիչ 1868թ.
Շուշիի սբ. Հ. Մկրտիչ 1848թ.
Քարին – տակի սբ. Աստվածածին 1862թ.