Քաշաթաղի շրջան

գ. Աղավնո
Սրբոց Նահատակաց եկեղեցի, 2002թ.
գ. Աղբաթխերտ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Աղբրաձոր
Վանական համալիր «Մայրէջրի վանք», 11-12-րդ դդ.
գ. Ամուտեղի
Ամուտեղ եկեղեցի, 17-18-րդ դդ.
Ս. Վարդան եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Անդոկաբերդ
«Անդոկաբերդ» ժայռափոր եկեղեցի, 11-13-րդ դդ.
Ժայռափոր եկեղեցի Անձկայք, 11-13-րդ դդ.
գ․ Արախիշ
Եկեղեցի «Արախիշ» գյուղատեղիում, 12-13-րդ դդ․
Զորախաչ եկեղեցի, 16-17-րդ դդ․
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 12-13-րդ դար
գ. Արվական
Կատոսավանք եկեղեցի, 9-11-րդ դդ.
գ. Արտաշավ
Եկեղեցի հին գերեզմանոցում, 13-17-րդ դդ.
գ. Բարկուշատ
Բարկուշատի ամրոցի տարածքում՝ Որոտանի աջ ափին, ավերակ եկեղեցի
գ. Բերձոր
Ս. Համբարձման եկեղեցի, 1996-1998թթ.
գ. Գրհամ
Բերքնի եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Դողար
Եկեղեցի «Քուրդիկ» ամրոցում, 9-13-րդ դդ.
գ. Ծաղկաբերդ
Ժայռափոր վանական համալիր «Քրոնք», 13-14-րդ դդ
գ. Ծիծեռնավանք
Վանական համալիր «Ծիծեռնավանք», 4-17-րդ դդ
Ս. Գևորգ եկեղեցի, 4-5-րդ դդ.
Սթունիս եկեղեցի, 17-րդ դ․
Սթունիս եկեղեցի, 9-10-րդ դդ.
գ. Կատոս
Վանական համալիր «Կատոսավանք», 9-11-րդ դդ.
գ. Կերեն
Տանձատափ եկեղեցի, 19-րդ դար
գ. Հակ
Եկեղեցի «Ակբատխերտ» գերեզմանոցում, 13-15-րդ դդ.
Ս. Մարիամ Աստվածածին, 1419թ.
Ս. Մինաս, 1675թ.
գ. Հակարի
Ամուտեղ եկեղեցի, 17-18-րդ դդ
գ. Հարար
Ս. Ստեփանոս, 15-16-րդ դդ.
գ. Հերիկ
Ս. Գևորգ, 17-րդ դար
գ. Հոչանց
Վանական համալիր «Անապատ», 12-17-րդ դդ.
Ս. Ստեփաննոս, 17-րդ դար
գ. Ճապկուտ
Ճապկուտ եկեղեցի, 1641թ.
գ. Մազրա
Մազրա եկեղեցի, 1694թ.
Մայրաջուր բնակավայր
Վանական համալիր, 9-12-րդ դդ.
գ. Մելիքաշեն
Զիրիկ եկեղեցի, 10-14-րդ դդ.
գ. Միրիկ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 1682թ.
գ. Մոշաթաղ
Եկեղեցի «Վարազգոմ» գյուղատեղիում 9-11-րդ դդ.
գ. Շալուա
Պողոս-Պետրոս եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Ջանբար
Եկեղեցի 17-րդ դար
գ. Սեթանց
Եկեղեցի, միջնադար
գ. Սոնասար
Եկեղեցի գերեզմանոցում, 9-11-րդ դդ.
գ. Սպիտակաջուր
Եկեղեցի «Սպիտակաջուր» ամրոցում, 9-13-րդ դդ.
գ. Վազգենաշեն
Եկեղեցի 15-16-րդ դդ.
գ. Վակունիս
Եկեղեցի 17-րդ դ.
գ. Վանանդ
Մազրա եկեղեցւ, 1694թ.
գ. Տանձատափ
Տանձատափ եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Տանձուտ
Եկեղեցի Ժայռափոր բնակատեղիում, 14-15-րդ դդ.
Ժայռափոր եկեղեցի «Տանձուտ», զարգացած միջնադար
Սթունիս 1 եկեղեցի, 17-րդ դար
Սթունիս 2 եկեղեցի, 9-11-րդ դդ.
Մկնատամի խաչ եկեղեցի, 12-13-րդ դդ.
գ. Քաշունիք
Մասրիկ եկեղեցի, 1694թ.
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE