Քաշաթաղի շրջան

Բերձորի սբ. Համբարձման 1998թ.
Աղավնո սբ. Նահատակաց 2002թ.
Ծիծեռնավանք սբ. Գևորգ IV դար
Հոչանց սբ. Ստեփանոս XVII դար
Հակ գյուղի սբ. Մինաս 1673թ.
Քաշունիքի Մասրիկ եկեղեցի 1694թ.