Քաշաթաղի շրջան

գ. Աղբրաձոր
Մայրէջրի վանք, 11-12-րդ դդ.
գ. Ամուտեղի
Ամուտեղ եկեղեցի, 17-18-րդ դդ.
Ս. Վարդան եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Անդոկաբերդ
Անդոկաբերդ եկեղեցի, 11-13-րդ դդ.
Ժայռափոր եկեղեցի Անձկայք, 11-13-րդ դդ.
գ․ Արախիշ
Արախիշ եկեղեցի, 12-13-րդ դդ․
Զորախաչ եկեղեցի, 16-17-րդ դդ․
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 12-13-րդ դար
գ. Արվական
Կատոսավանք, 9-11-րդ դդ.
գ. Արտաշավ
եկեղեցի հին գերեզմանոցում, 13-17-րդ դդ.
գ. Գրհամ
Բերքնի, 17-րդ դար
գ. Դողար
եկեղեցի «Քուրդիկ» ամրոցում, 9-13-րդ դդ.
գ. Ծաղկաբերդ
գ. Ծաղկաբերդ, Քրոնք, 17-18-րդ դդ.
գ. Ծիծեռնավանք
Ծիծեռնավանք, 5-7-րդ դդ.
Ս. Գևորգ եկեղեցի, 4-5-րդ դդ.
Սթունիս, 17-րդ դ․
Սթունիս, 9-10-րդ դդ.
գ. Կատոս
վանական համալիր «Կատոսավանք», 9-11-րդ դդ.
գ. Կերեն
Տանձատափ, 19-րդ դար
գ. Հակ
Ակբատխերտ եկեղեցի, 13-15-րդ դդ.
Ս. Մարիամ Աստվածածին, 1419թ.
Ս. Մինաս, 1675թ.
գ. Հակարի
Ամուտեղ, 17-18-րդ դդ.
գ. Հարար
Ս. Ստեփանոս, 15-16-րդ դդ.
գ. Հերիկ
Ս. Գևորգ, 17-րդ դար
գ. Հոչանց
վանական համալիր «Անապատ», 12-17-րդ դդ.
Ս. Ստեփաննոս, 17-րդ դար
գ. Ճապկուտ
Ճապկուտ եկեղեցի, 1641թ.
գ. Մելիքաշեն
Զիրիկ, 10-14-րդ դդ.
գ. Միրիկ
Ս. Աստվածածին, 1682թ.
գ. Մոշաթաղ
Վարազգոմ, 9-11-րդ դդ.
գ. Շալուա
Պողոս-Պետրոս, 17-րդ դար
գ. Սոնասար
եկեղեցի գերեզմանոցում, 9-11-րդ դդ.
գ. Սպիտակաջուր
եկեղեցի «Սպիտակաջուր» ամրոցում, 9-13-րդ դդ.
գ. Վազգենաշեն
Եկեղեցի 15-16-րդ դդ.
գ. Վակունիս
Եկեղեցի 17-րդ դ.
գ. Վանանդ
Մազրա, 1694թ.
գ. Տանձատափ
Տանձատափ եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Տանձուտ
եկեղեցի Ժայռափոր բնակատեղիում, 14-15-րդ դդ.
գ. Տանձուտ
Ժայռափոր եկեղեցի, զարգացած միջնադար
գ. Տանձուտ
Սթունիս 1 եկեղեցի, 17-րդ դար
գ. Տանձուտ
Սթունիս 2 եկեղեցի, 9-11-րդ դդ.
գ. Տանձուտ
Մկնատամի խաչ, 12-13-րդ դդ.
գ. Քաշունիք
Մասրիկ եկեղեցի, 1694թ.
գ. Մազրա
Մազրա եկեղեցի, 1694թ.
գ. Աղբաթխերտ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 17-րդ դար
Մայրաջուր բնակավայր
վանական համալիր, 9-12-րդ դդ.
գ. Սեթանց
եկեղեցի, միջնադար
Բարկուշատի ամրոցի տարածքում՝ Որոտանի աջ ափին, ավերակ եկեղեցի
գ. Ջանբար
եկեղեցի 17-րդ դար Օհանաեղցի․ միջնադար