Մարտակերտի շրջան

ք. Ծմակահող
Մամքան եկեղեցի, 12-13-րդ դդ.
Կիչան
Անապատ եկեղեցի (Խութավանք), 18-րդ դար
գ. Հաթերք
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
գ. Մաղավուզ
Ս․ Գևորգ եկեղեցի, 1901թ.
գ. Պողոսագոմեր
Ս. Ամենափրկիչ վանք, 12-13 րդ դար
գ. Քոլատակ
վանական վամալիր «Մեծառանից վանք» (Ս․ Հակոբավանք), 7-13-րդ դդ.