Արցախի թեմի փոխառաջնորդ Տեր Սահակ վարդապետ Շաքարյան