Շուշիի շրջան

գ. Հին Շեն
եկեղեցի «Եղցու գլուխ» տեղամասում, 1651թ.