Ասկերանի շրջան

ք. Ասկերան
Ս. Աստվածածին եկեղեցի
գ. Խնածախ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
Այգեստանի սբ. Աստվածածին XIX դար
գ. Լուսաձոր
Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի
գ. Այգեստան
Ս. Վանես եկեղեցի, 18-րդ դար
գ. Աստղաշեն
Ս. Գևորգ եկեղեցի, 1898թ.
գ. Խաչեն
Ս. Ստեփանոս եկեղեցի, 13-րդ դար
Մաչի շեն եկեղեցի, 1245թ.
վանական համալիր «Պտկես Բերք», 17-րդ դար
գ. Դաշուշեն
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 1843թ.
Խաչմաչ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի, 1651թ.
գ. Ծաղկաշատ
եկեղեցի 12-13-րդ դդ.
գ. Կարմիր գյուղ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի
գ. Նախիջևանիկ
Ս. Աստվածածին եկեղեցի, 19-րդ դար
գ. Սառնաղբյուր
Ս. Գևորգ եկեղեցի, 1875թ.