Մարտունու շրջան

Մարտունու սբ. Ներսես Մեծ 2004թ.
Ամարասի սբ. Գրիգորիս IV դար
Ճարտարի սբ. Վարդան 2018թ.
Ճարտարի սբ. Եղիշե Առաքյալի վանք XII դար
Խնուշինակի սբ. Աստվածածին XIX դար
Աշանի սբ. Աստվածածին XIX դար
Նոր Շեն սբ.Հովհաննես Մկրտիչ XIX դար 1876թ.
Ննգիի սբ. Աստվածածին 1853թ.
Կաղարծիի սբ. Թարգմանչաց XIX դար
Մուշկապատի սբ. Աստվածածին XVIII դար
Մսմնա Շոշկավանք սբ. Աստվածածին XIII դար
Կոլխոզաշենի սբ. Աստվածածին XIX դար
Հեր Հերի սբ. Գրիգորիս 1676թ.
Հաղորտիի սբ. Աստվածածին XIX դար