Ասկերանի շրջան

Ասկերանի սբ. Աստվածածին 2002թ.
Խնածախի սբ. Աստվածածին 1740թ.
Այգեստանի սբ. Աստվածածին XIX դար
Լուսաձորի սբ. Հովհաննես Մկրտիչ
Խաչ Մաչի սբ. Ստեփանոս 1651թ.
Սարուշենի սբ. Աստվածածին XIX դար,
Շոշի սբ. Աստվածածին 1655թ.
Դաշուշենի սբ. Աստվածածին
Խաչենի սբ. Ստեփանոս XIX դար
Աստղաշենի սբ. Գևորգ
Պատարայի սբ. Ստեփանոս XVIII դար
Փիրումաշենի սբ. Աստվածածին 1641թ.
Խոջալուի սբ. Սարգիս,
Կարմիր գյուղի սբ. Աստվածածին XIX դար