Diocesan Clergy

Abbot of the Gandzasar Monastery and Deputy Primate of the Artsakh Diocese Archimandrite Sahak Shakaryan
Abbot of the Gandzasar Monastery and Deputy Primate of the Artsakh Diocese Archimandrite Sahak Shakaryan
Պաշտոն` Փոխառաջնորդ
See more ›
Տեր Ավետիք աբեղա Սողոմոնյան
Տեր Ավետիք աբեղա Սողոմոնյան
Դադիվանքի վանահայր
See more ›
Father Hovhannes Hovhannisyan
Father Hovhannes Hovhannisyan
Մարտակերտի շրջանի, Քոլատակ գյուղի Հակոբավանք վանական համալիրի վանահայր
See more ›
Father Minas Movsisyan
Father Minas Movsisyan
Ստեփանակերտի սբ. Հակոբ Մծբնա  
See more ›
Father Andreas Tavadyan
Father Andreas Tavadyan
Խնածախի սբ Աստվածածին եկեղեցի
See more ›
Father Mesrop Mkrtchyan
Father Mesrop Mkrtchyan
Ասկերանի սբ Աստվածածին եկեղեցի
See more ›
Father Mateos Dravanz
Father Mateos Dravanz
Խաչմաչի սբ Ստեփանոս եկեղեցի
See more ›
Father Nerses Asryan
Father Nerses Asryan
Ստեփանակերտի սբ. Մարիամ Աաստվածածին
See more ›
Father Serovbe Patvakanyan
Father Serovbe Patvakanyan
Նոր Շենի սբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի
See more ›
Father Benjamin Tsaturyan
Father Benjamin Tsaturyan
Աստղաշենի սբ Գևորգ եկեղեցի
See more ›
Father Mkhitar Aroyan
Father Mkhitar Aroyan
Ճարտարի սբ Վարդան եկեղեցի
See more ›
Father Sepuh Hakobyan
Father Sepuh Hakobyan
Ամարաս վանքի վանահայր
See more ›
Father Hovhan Hovhannisyan
Father Hovhan Hovhannisyan
Մարտունի քաղաքի Սուրբ Ներսես Մեծ եկեղեցի
See more ›
Հուսիկ քահանա Դոխոլյան
Հուսիկ քահանա Դոխոլյան
քաղաք Մարտակերտի Սբ. Հովհաննես Կարապետ եկեղեցի
See more ›
Deacon Vilen Grigoryan
Deacon Vilen Grigoryan
Հերհերի սբ Գրիգորիս եկեղեցի
See more ›