Քարվաճառի շրջան

Քարվաճառի Կուսանաց վանքի սբ. Աստվածածին XVII դար