գ. Ճարտար

Ճարտարի Սուրբ Վարդան Եկեղեցու կիրակնօրյա դպրոց