Համայնքների խոցելի խմբեր

Ծխատեր քահանաների միջոցով յուրաքանչյուր համայնքում հայտնաբերվել են խոցելի սոցիալական խմբեր:

Նրանց պարբերաբար տրամադրվում է օգնություն՝ թեմի հնարավորությունների սահմանում: