Մշակութային կենտրոնների հիմնում Ստեփանակերտ և Ասկերան քաղաքներում

Ստեփանակերտ և Ասկերան քաղաքներում նախատեսվում է մատաղ սերնդի հոգևոր և մշակութային կյանքի խրախուսմանն ու զարգացմանն ուղղված կենտրոնների հիմնում:

Այս քաղաքներում թեմը չունի համապատասխան շենքեր կամ շինություններ: Անհրաժեշտ է ձեռք բերել շենք կամ իրականացնել կառուցման աշխատանքներ: