Մատուռ-սգո սրահի կառուցում

Արցախում հոգևոր նոր մշակույթի ձևավորման և հուղարկավորության արարողակարգի ճիշտ ձևաչափի սահմանման նպատակով, ինչպես նաև «տներում սգալու» սովորությունը հանելու համար նախատեսվում է կառուցել մատուռ-սգո սրահ:

Այն կունենա քրիստոնեական շեշտադրում և այնտեղ կկենտրոնացվեն հուղարկավորության հետ կապված բոլոր ծիսակարգերը:

Սգո սրահում լինելու է Սուրբ Սեղան, որտեղ մատուցվելու են հոգեհանգստյան Սուրբ Պատարագներ: