ք. Ստեփանակերտ

Մայր Տաճար սբ. Աստվածածին 2019թ.
Սբ. Հակոբ 2007թ.