Շուշիի շրջան

Բերդաձորի սբ. Պանտալեոն 1658թ.
Բերդաձորի սբ. Հռիփսիմե XIX դար,
Եղցահողի սբ. Սարգիս 2006թ.
Բերդաձորի սբ. Աստվածածին XIX դար